Instem el govern de Rajoy a suavitzar les condicions del crèdit del Pla de Pagament a Proveïdors

marzo 30, 2014 en Mociones del Grupo Socialista por Socialistes de Rocafort


Dijous passat celebràrem el ple municipal del mes de març. Aprovàrem -amb els vots a favor del PSPV i del regidor no adscrit, i l’abstenció del PP- una moció en què exigim el Govern central que suavitze les condicions del crèdit del Pla de Pagament a Proveïdors. Instem Mariano Rajoy a adaptar els tipus d’interés establerts (pròxims al 6%) a les condicions actuals del mercat creditici.

Víctor Jiménez Bueso, primer tinent alcalde de la corporació i regidor d’Hisenda, assegurà durant el ple que la baixada de la prima de risc en aquestos dos anys suposa una millora substancial de les condicions que, sí o sí, s’hauria de traslladar als Ajuntaments. No cal que vos recordem l’asfíxia financera que envolta la gestió municipal dels últims anys. A Rocafort i a qualsevol altre consistori. Segurament, el govern de Rajoy no ens farà cas, però és una exigència que hem de plantejar.

Vos preguntareu el perquè de l’abstenció del PP a una demanda tan legítima. Molt simple: diuen que els ajuntaments no estan per a “exigir” al govern de la nació, sinó per a “preocupar-se” de la gestió local. A qualsevol persona amb dos dits de coneixement li resultaria obvi que pagar el doble d’interessos sobre un crèdit de 1.144.000 euros és un assumpte de la màxima prioritat en la gestió municipal. Sobren els comentaris, no val la pena qualificar-los.

Víctor Jiménez   informà també que el Pla d’Ajustament aprovat pel govern socialista va a permetre amortitzar l’esmentat crèdit en un termini rècord, inferior a tres anys. Eixa inequívoca mostra de bona gestió li estalviarà al poble quantiosos interessos. El tinent alcalde recordà també que el superàvit registrat el 2013 (554.438 euros) ha facilitat la regularització de pagaments a proveïdors i la reducció de la demora en un 70%.

Els socialistes de Rocafort estem contents amb la marxa de les coses. Ens estem esforçant molt en aquestos quasi tres anys de legislatura i pensem que el poble ho sap vore. La possibilitat de configurar una nova majoria de progrés a nivell autonòmic liderada per Ximo Puig ens dóna més ànims, si cap. Ja sabeu que estem oberts a quantes suggerències ens feu arribar. Tant des de dins del partit com des de fora. Entre tots, llaurarem de nou la nostra benvolguda terra.

El pleno municipal acuerda exigir el pago de la deuda de la Generalitat Valenciana a los ayuntamientos

octubre 1, 2012 en Mociones del Grupo Socialista por Socialistes de Rocafort

Esta moción del Grupo Municipal Socialista fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal celebrado el día 27 de septiembre de 2012

[scribd id=108589303 key=key-7jd1mtqj1sj899f81sg mode=scroll]

Presentamos una moción para acordar la devolución del IBI cobrado irregularmente en 2004

mayo 3, 2010 en Mociones del Grupo Socialista por Socialistes de Rocafort

Moción para la devolución del IBI 2004 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=30835212&access_key=key-1t8k278a0cpbt3val9pl&page=1&viewMode=list

Moción en favor de comerciantes y vecinos

noviembre 21, 2009 en Mociones del Grupo Socialista por Socialistes de Rocafort

El Grupo Municipal Socialista presenta una Moción, para su estudio en la comisión de Hacienda y su aprobación en el próximo Pleno ordinario, en la que se propone

  • la exención de los impuestos y tasas fiscales municipales a los comerciantes de las zonas afectadas por las obras que se están realizando en el casco urbano;
  • la exención del pago anual de los Vados de Vehículos a los vecinos de las zonas afectadas.

Las razones que aconsejan estas medidas son las siguientes:

  1. El perjuicio económico que están sufriendo los comerciantes afectados, al no haberse cumplido los plazos que se señalaron para el inicio y fin de las obras
  2. Las molestias originadas, además, a los vecinos de la zona que no pueden acceder a sus aparcamientos privados, una vez transcurridos  más de tres meses después de haberse cerrado el paso a peatones y vehículos en las zonas descritas.
  3. La indefensión en la que se encuentran vecinos y comerciantes, ante lo que está siendo una pésima gestión municipal en la actuación proyectada que requiere, como mínimo, un resarcimiento a los afectados.

Incluimos  el texto completo de la moción:

Moción exención impuestos y tasas fiscales http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22855643&access_key=key-15yrbh2d60x7c45odn1e&page=1&version=1&viewMode=list

Dos mociones del Grupo Municipal Socialista para el Pleno de junio

mayo 26, 2009 en Mociones del Grupo Socialista por Socialistes de Rocafort

El Grupo Municipal Socialista ha presentado dos mociones para que se debatan y se sometan a votación en el Pleno ordinario que se celebrará el 2 de  junio:

  • Moción para requerir al gobierno municipal de Rocafort  que presente ante el Pleno de la Corporación, para  que se conozcan, debatan y acuerden, las propuestas que el Ayuntamiento ha de solicitar dentro de los Planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos que el Consell ha anunciado mediante Decreto-ley: